25 toukokuun, 2023

Poistotekstiili ja kierrätyskuitu

Pyrimme Niimaarilla vähentämään jätettä kaikissa toimissamme, palveluissamme ja tuotteissamme. Tämä mielenkiintoinen tietopaketti on koottu sinulle, jotta voit oppia lisää tästä tärkeästä aiheesta.

Poistotekstiilit ovat tekstiilijätettä, joka syntyy tekstiilien käytön tai tuotannon yhteydessä. Niitä voivat olla esimerkiksi vanhat vaatteet, kodintekstiilit tai teollisuuden ylijäämämateriaalit.


Poistotekstiilit ovat merkittävä jäteongelma, sillä niiden määrä kasvaa jatkuvasti ja niiden hävittäminen voi aiheuttaa ympäristöongelmia. Poistotekstiileillä on kuitenkin suuri potentiaali uusiokäytölle ja kierrätykselle.

EU:n jätedirektiivi määrää kaikki jäsenmaansa erilliskeräämään käytöstä poistuvat tekstiilit vuoteen 2025 mennessä. Suomessa tämä astui voimaan tammikuussa 2023.


Poistotekstiilien kierrätys ja uudelleenkäyttö ovat  tärkeitä askelia kestävämpään tekstiiliteollisuuteen ja jätehuoltoon

.


Monet organisaatiot ja yritykset ovat kehittäneet erilaisia tapoja hyödyntää poistotekstiilejä. Yksi yleinen käytäntö on kerätä käytöstä poistetut tekstiilit ja lajitella ne uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten. Uudelleenkäyttö voi sisältää esimerkiksi tekstiilien lahjoittamisen hyväntekeväisyyteen, jossa ne voivat päätyä uusiin käsiin ja saada jatkokäyttöä. Kierrätys puolestaan voi sisältää tekstiilien materiaalien erottamisen ja hyödyntämisen uusien tuotteiden valmistuksessa. Esimerkiksi tekstiilien kierrätyskuiduista voidaan valmistaa uusia vaatteita, tekstiilejä ja lankaa. Tämä prosessi käsittää useita vaiheita, kuten tekstiilien keräämisen, lajittelun, käsittelyn ja kuitujen erottelun. Tekstiilien lajittelu on tärkeä osa prosessia, koska eri materiaaleista valmistetut tekstiilit vaativat erilaisia käsittelymenetelmiä. Materiaalikoostumuksen lisäksi tekstiilit voidaan lajitella värin mukaan, jolloin lopputuloksena saadaan tietyn väristä kuitua, eikä sitä ole tarpeen värjätä uudelleen. 

Poistotekstiilien käsittelyyn ja kierrätykseen liittyy kuitenkin haasteita. Monet tekstiilimateriaalit sisältävät erilaisia kuituja ja kemikaaleja, mikä voi vaikeuttaa niiden tehokasta erottelua ja kierrätystä.


Keräysjärjestelmien kehittäminen ja ihmisten tietoisuuden lisääminen poistotekstiilien kierrätyksestä ovat tärkeitä toimenpiteitä, jotta poistotekstiilien hyödyntämismahdollisuuksia voidaan parantaa. Niiden avulla voidaan vähentää raaka-aineiden tarvetta, energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia. Lisäksi ne voivat tarjota taloudellisia mahdollisuuksia ja luoda uusia työpaikkoja tekstiilien kierrätys- ja uudelleenkäyttöalan yrityksille. 

Niimaar on hyödyntänyt uusissa asuissaan ensimmäistä suomalaista poistotekstiilikangasta


Ohjeita tekstiilin lajitteluun

Poistotekstiilien keräykseen kelpaa vain puhtaat ja kuivat kodintekstiilit ja vaatteet, kuten: pöytäliinat, lakanat, pyyhkeet, takit, housut ja paidat. Kierrätettävien tekstiilien tulee olla kuivia ja puhtaita. Kierrätykseen tuotavat tekstiilit tulee pakata tiiviisti muovipussiin tai jätesäkkiin, jotta niiden kastuminen ja likaantuminen voidaan estää. 
Mitä poistotekstiilikeräykseen ei saa laittaa? Luteiden tai muiden tuholaisten pilaamia tekstiilejä, voimakkaasti haisevia, homeisia, märkiä tai öljyisiä tekstiilejä, Alusvaatteita, sukkia, sukkahousuja, Mattoja, kenkiä, laukkuja, vöitä tai sadevaatteita, Peittoja, tyynyjä, pehmusteita, pehmoeläimiä
Lahjoita hyväkuntoiset eteenpäin ja lajittele huonokuntoiset seka jätteeseen.

Poistotekstiilien lajittelu
1. Esilajittelu, Poistetaan pilalla oleva, märkä ja homeinen tekstiili sekä
keräykseen kuulumattomat muut materiaalit.
2. Jatkolajittelu uudelleenkäyttöön
Esilajittelun lisäksi erotellaan uudelleenkäyttökelpoiset
tekstiilit.
3. Jatkolajittelu kierrätykseen
Tässä vaiheessa erotellaan poistotekstiilin
joukosta rakenteellisesti kierrätyskelvottomat tekstiilit.
4. Materiaalilajittelu
Poistotekstiili lajitellaan kuitumateriaalityypeittäin omiin
jakeisiinsa. Laadun varmistus osaltaan NIR tunnistusteknologiaa apuna käyttäen.

Resterin ja LSJH:n poistotekstiilien käsittelylaitoksen myötä yritysten käyttöön on tarjolla suuri määrä kierrätettyä, monipuoliseen käyttöön soveltuvaa tekstiilikuitua. Kokonaisuudessaan laitos pystyy vuosittain käsittelemään 12 000 tonnia poistotekstiiliä eli noin 10 prosenttia Suomen tekstiilijätemäärästä. Marraskuussa 2021 Paimiossa aloitti toimintansa Rester Oy:n rakennuttama, Pohjoismaiden ensimmäinen poistotekstiilien jalostuslaitos. Laitoksen lopputuotteena syntyy kierrätyskuitua, joka sopii monipuolisesti eri teollisuuden alojen raaka-aineeksi – vaateteollisuuteen langaksi ja kankaaksi, rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaaleiksi tai vaikkapa huonekaluteollisuuteen komposiittina. Resterin omistamassa kiinteistössä toimii myös Lounais-Suomen jätehuollon (LSJH) linjasto, jolla käsitellään kuluttajien poistotekstiilit. Rester puolestaan vastaa yrityksiltä saatavasta poistotekstiilistä. Käytöstä poistettavien tekstiilien kierrätys uudeksi kuiduksi luo yrityksille mahdollisuuden kestävimpiin liiketoimintamalleihin, hiilineutraalisuuteen, kustannusten vähentämiseen sekä mahdollistaa yritysten toiminnan sijoittajien ja kuluttajien vaatimalla tavalla. (Lähde kuituus.aalto.fi/mita/)


Kierrätyskuidun käyttö vähentää metsien hakkaamisen tarvetta ja säästää luonnonvaroja. Kierrätyskuidun valmistus vaatii vähemmän energiaa kuin neitseellisten kuitujen valmistus. Vesi-intensiiviseen puuvillaan verrattuna, kierrätyskuitu kuluttaa huomattavasti vähemmän vettä sekä vähentää esimerkiksi kemikaalien tarvetta mikä taas vähentää maaekosysteemien kuormitusta.

Linkit & info:
video mission (1min) – Enni Karikoski Mission with Niimaar and Zero Waste Society

/https://kuituus.aalto.fi/

Lisää tietoa/ ota yhteyttä:
Enni Karikoski [email protected] / Tel +358 40 702 3656


Jaa Tarina

Subscribe and keep in touch

We promise not to spam and only reach out with relevant news and offers