June 25, 2018

Plogging – Want to get fit and green?

During the Circular May campaign, together with NOW Finland, we organized several activities to reduce the consumption of single-use plastic bottles, single-use plastic cups and single-use plastic bags. One of the activities was the Coastal Clean Up involving some 50 volunteers and collectively, we picked up more than 2500 pieces of plastic from the beaches of Helsinki. There were enthusiastic plalkers (walkers) and ploggers (runners) who collected trash during 3 hours on a beautiful sunny spring day around the Helsinki Regatta cafe. Runners headed for Töölönranta and collected debris along the way. A bit of everything was found: bottles, plastics waste from construction, trousers, lots of cigarette packs and unfortunately a few injection needles also. Out of all the trash collected: 53% was plastic waste and 32% were tobacco buds, 5% paper and cardboard and the rest were metals, glass & ceramics, fabric, wood, rubber, hazardous waste, electrical / electronic waste. These altogether counted for 9%.

Do we want this kind of garbage to be found near on a jogging route or on the playground?

Plogging is a good way of paying attention to the amount of trash in the nature, which at first glance one does not notice. However, we do not think it is a solution to the plastic / waste problem in sea/ forests / parks. We know, based on discussions with volunteer participants, that all people participating in the activity pay more attention to their own littering after the activity. In Europe we are currently producing about 480 kg of waste per capita per year and this should be changed! (source: EU Commission in 2016). In 2014, for example, Denmark produced more waste than the average EU citizen: about 758 kg and about 618 kg waste per person per year per year in Germany. The lowest number of EU countries was produced in Romania: about 254 kg and 272 kg in Poland, so there are many differences between the EU countries (source: destatis.de). In the past years EU citizen’s waste per capita average has fallen slightly, but less than 10%. With positive attitude and active behavior, together, we can make small and big impact! Big clap to the volunteers! The trashart photos were taken by the talented photographer Aino Huotari.

____________

PLOGGING Roskajuoksu

Circular May kampanjan aikana järjestimme NOWFinland:in kanssa useita aktiviteetteja kertokäyttömuovin vähentämiseksi: muovipullojen, kertakäyttökahvimukejen ja kertakäyttömuovipussejen. Yksi aktiviteeista oli Coastal Clean Up, rantojen siivoustapahtuma, johon osallistui noin 50 henkeä ja yhdessä keräsimme yli 2500 muoviroskaa Helsingin rannoilta. Mukana oli innostuneita, enimmäkseen ulkomaalaisia plalkers (kävelijöitä) ja ploggers (juoksijoita), jotka keräsivät 3 tunnin ajan roskia kauniina aurinkoisena kevät päivänä Helsingin Regatta kahvilan ympäriltä. Juoksijat lähtivät kohti Töölönrantaa ja keräsivät roskia matkan varrella. Kaikenlaista löytyi: pulloja, pillin näköistä muovijätettä rakennusmailta, housut, paljon tupakantumppeja ja muutamia ruiskeita myös. Löydetyistä roskapalasista 53% löydetyistä roskapalasista oli muovijätettä ja 32% oli tupakantumppeja, paperia ja pahveja 5% ja muita metallia, lasia& keramiikkaa, kangasta, puuainesta, kumia, vaarallista jätettä, sähkö/ elektroniikkajätettä yhteensä 9%.

Haluammeko että tällaista roskaa löytyy lenkkipolulta tai leikkikenttien läheltä?

Plogging on hyvä tapa kiinnittää huomiota luonnossa olevaan roskan määrään, mitä ensi silmäyksellä ei huomaa. Emme kuitenkaan usko, että se on ratkaisu metsissä / puistoissa lojuvaan muoviin/ jäteongelmaan. Tiedämme vapaaehtoisten osallistujien kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta, että kaikki aktiviteettiin osallistuvat ihmiset kiinnittävät aktiviteetin jälkeen enemmän huomiota oman roskaamisen määrään. Euroopassa tuotamme parhaillaan noin 480 kg jätettä per henki vuodessa ja tätä olisi syytä muuttaa! (lähde: EU komissio vuonna 2016.). Vuonna 2014 esim. Tanskassa tuotettiin keskimääräistä EU kansalaista enemmän jätettä: noin 758 kg ja Saksassa noin 618 kg jätettä per henki/ per vuosi. Vähiten EU maista jätettä tuotettiin Romaniassa: noin 254 kg ja Puolassa 272 kg, joten EU maidenkin välillä on paljon eroja (lähde: destatis.de). Vuodesta 2014 vuoteen 2016 EU kansalaisen jätemäärän per henki keskiarvo on laskenut hieman, mutta alle 10% verran. Positiviisen asenteen ja ympäristövastuullisen käyttäytymisen kautta, pystymme tekemään pieniä että suurempia muutoksia! Iso taputus vapaaehtoisille! Roskataide kuvat ovat valokuvaaja Aino Huotarin jälkeä.

 ·  Go to Shop  ·

Share Story

Subscribe and keep in touch

We promise not to spam and only reach out with relevant news and offers